Tumblelog by Soup.io
 • lexxie
 • pierdolony
 • alicjaktoraniewrocilazkrainyczarow
 • zatora
 • banshe
 • mysli-wloczykija
 • kyte
 • lunoliel
 • xmoshix
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • etam
 • Djana
 • zulu
 • lady-aporia
 • kotfica
 • ninja-leniwiec
 • zoo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3520 ebe6 500
Reposted bygreywolfHoHo
3518 27d0 500
Reposted bygreywolfflexibilis
3188 d9c2 500
aż pewnego dnia postanawiasz, że na zdjęciu w tle będziesz mieć jeżyka. i już jest lepiej...
Reposted bymyu myu
2482 6e3e 500
6760 d398 500
Blue Valentine(2010)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viagdziejestola gdziejestola
2799 20fa 500
Reposted fromtfu tfu viatelefonschroedingera telefonschroedingera
1692 fd80 500
Reposted frommoai moai
0466 47ae 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaszszsz szszsz
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viafeatherr featherr
2494 4a08
Reposted fromfungi fungi vianoisetales noisetales
1989 64f6 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viabylejaka bylejaka
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
3709 9b38
Reposted fromardesia ardesia viacoeurina coeurina
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaiblameyou iblameyou
8842 3c70 500
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola
9718 4860 500

temporarywhales:

This sign has been up by my house for weeks and curiosity got the better of me so i texted the number and:

image
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted vialenka024 lenka024
1254 670e
Reposted fromtfu tfu vialenka024 lenka024
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl