Tumblelog by Soup.io
 • Animalinme
 • lexxie
 • pierdolony
 • alicjaktoraniewrocilazkrainyczarow
 • zatora
 • banshe
 • mysli-wloczykija
 • kyte
 • lunoliel
 • xmoshix
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • etam
 • Djana
 • kasiakocimietka
 • lady-aporia
 • kotfica
 • ninja-leniwiec
 • zoo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1282 46b8 500
Reposted fromregcord regcord viairmelin irmelin
8030 5bc9
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viairmelin irmelin

Nikt nie jest tak samotny jak człowiek zakochany bez wzajemności."

— Ewa Nowak
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
1666 6a97
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
5351 8856 500
Reposted fromsargon sargon viascorpix scorpix
7515 8be3 500

lovewatts:

Via @watts.place (at Los Angeles, California)

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viascorpix scorpix
2758 1f4e 500
Reposted fromseaweed seaweed viascorpix scorpix

Mnie za to przypomniało się, jak kilka lat temu wszedłem do prywatnej firmy handlującej alkoholem, gdzie powitał mnie właściciel, człowiek lat około pięćdziesięciu.

Szedłem korytarzem, prowadząc niespieszną rozmowę o pieniądzach małych i dużych, a przy jednym z biurek siedziała ładna kobieta, w wieku lat mniej więcej trzydziestu lat. Schylała się po jakieś dokumenty, miała kieckę kończącą się dziesięć centymetrów przed kolanem. Właściciel, tonem pełnym szacunku (gdyż uznał mnie za równego sobie) powiedział: „Pan poczeka moment, panie Relu”. Podszedł do tej trzydziestolatki, zamachnął się dłonią i ostrym klapsem strzelił ją w tyłek: „Kto wypina, tego wina!” – krzyknął. Zrealizował swoje podstawowe prawo: właściciela. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto silny, ten rządzi. 

Bardziej zaskakujące było dla mnie co innego. Ta kobieta nie uderzyła go w twarz. Nie posiniała z wściekłości. Zapłoniła się na twarzy, zachichotała i powiedziała: „Och, panie prezesie! Z pana prezesa to taki figlarz!”. 

„W Polsce ciągle panuje mentalność folwarczna” – pomyślałem ze smutkiem. Jest pan na folwarku. Pan na folwarku ma swoje prawa. Chce klepać swoją własność, to klepie. Chce przejechać się na swojej kobyle, to ją wyciąga ze stajni i jedzie, a później, zadowolony i zmęczony, odstawia ją z powrotem.

Jestem panem i płacę. Sprzedawca/kelner/stażysta/pracownik jest podczłowiekiem. Tępym robolem, który przegrał swoje życie i teraz musi robić to, co robi.

Trzeba było się uczyć. Trzeba było się bardziej starać, tobyś nie skończyła w takim miejscu, tępa dzido. Niektórzy ludzie są tacy ubodzy. Jedyne, co mają to pieniądze. Czuję się zażenowany.

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viascorpix scorpix
https://78.media.tumblr.com/tumblr_m00dbyCsg21r8nutgo1_1280.jpghttps://78.media.tumblr.com/tumblr_m00dbyCsg21r8nutgo2_540.jpg
Reposted fromHanoi Hanoi viascorpix scorpix
0341 e684 500
Reposted fromitoweryou itoweryou viascorpix scorpix
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
8657 00eb 500
Reposted fromtfu tfu vialenka024 lenka024
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialenka024 lenka024
2344 9376
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere vialenka024 lenka024
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl