Tumblelog by Soup.io
 • Animalinme
 • lexxie
 • pierdolony
 • alicjaktoraniewrocilazkrainyczarow
 • zatora
 • banshe
 • mysli-wloczykija
 • kyte
 • lunoliel
 • xmoshix
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • etam
 • Djana
 • kasiakocimietka
 • lady-aporia
 • kotfica
 • ninja-leniwiec
 • zoo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0942 0e03 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viaolvido olvido
1708 8cad
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaolvido olvido
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaolvido olvido
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć - moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromfantazja fantazja viaolvido olvido
9414 b862
Reposted frommagicdust magicdust viaolvido olvido
1884 5ee7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolvido olvido
6468 b1ef
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaolvido olvido
 • someone:what's up
 • me:i am not comfortable telling you what is happening in my life, how about you
Reposted fromweightless weightless viaolvido olvido
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
2007 0247 500
Reposted fromnebthat nebthat viairmelin irmelin
1228 6e3c 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
0892 03a0 500
Reposted fromMacManus MacManus viairmelin irmelin
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
2293 1381
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin

image

image

Reposted fromwindingroads windingroads viairmelin irmelin
 • me at 15 years-old: don't tell me what to do
 • me at 20 years-old: please tell me what to do
Reposted fromminna minna viairmelin irmelin
8515 d2f0
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
2580 58f1 500
Reposted frompiehus piehus
2594 54ab 500
Reposted frompiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl